Notice Notice for user

Участието в Европейската олимпиада по статистика за ученици означава пълно приемане на правилата за участие

Училище


Информация за отбора

Декларация за отказ от лични данни
Цел: Личните данни, събрани в този формуляр, ще се използват само за информационното осигуряване на Вашето участие в Европейската олимпиада по статистика (ЕОС). Това може да включва контакт с участниците, но само за въпроси, свързани с олимпиадата.
Ако субектът на данните е дал съгласието си, имейлът може да бъде използван за информиране на субекта за бъдещи издания на ЕОС.
Данните ще бъдат използвани и за подготовка на анонимизирани статистически данни за участието в конкурса.
Контролиращ: НСИ, България.
Правна рамка: член 6.1д от Общия регламент за защита на личните данни.
Получатели: Поради начина, по който се организира олимпиадата, данните могат да бъдат достъпни от [НСИ, България], от Националния статистически институт на Испания (като координатор) и от Евростат (само за отборите, участващи в европейския кръг).
Съхранение: Данните ще се съхраняват на сървър на Националния статистически институт на Испания (Avenida Manoteras 50-52, 28050 Madrid - Spain). Данните ще се съхраняват за период от две години с изключение на електронната поща на тези лица, които са дали съгласието си да получат информация за бъдещите издания на ЕОС. В този случай имейлът ще се съхранява, освен ако не е посочено друго.
Права: Достъп, корекция и изтриване. За да упражните Вашите права, можете да се свържете със служителя по защита на личните данни на TsNanov@nsi.bg
Съгласен съм *
Давам съгласието си на администратора да използва моя имейл, за да ме информира за бъдещите издания на Европейската олимпиада по статистика

* Задължителни полета