Als je deelneemt aan de Europese Statistiekolympiade, accepteer je alle regels.

School


Team info

Disclaimer persoonlijke gegevens
Doel: persoonlijke data die in dit formulier verzameld worden, zullen worden gebruikt met als enig doel om je deelname aan de Europese Statistiekolympiade (ESO) te beheren. Het genoemde beheer kan bestaan uit contact opnemen met de deelnemers, maar alleen voor zaken die verband houden met de wedstrijd. Als de betrokkene toestemming heeft gegeven, kan de e-mail worden gebruikt om de betrokkene te informeren over toekomstige edities van de ESO. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de deelname aan de wedstrijd op te stellen.
Verwerkingsverantwoordelijke: Statbel, vertegenwoordigd door zijn Directeur-generaal
Juridisch kader: Artikel 6, lid 1, a)van de General Data Protection Regulation. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene.
Ontvangers: Door de manier waarop de wedstrijd georganiseerd wordt, kunnen de gegevens worden opgevraagd door Statbel, het Spaanse Nationale Instituut voor de Statistiek (als coördinator van de actie) en door Eurostat (alleen voor de teams die deelnemen aan de Europese fase).
Opslag: Gegevens zullen opgeslagen worden op de server van het Spaanse Nationale Instituut voor de Statistiek (Pº Castellana 183, 28046 Madrid – Spanje). De gegevens worden voor een periode van twee jaar bewaard vanaf 17/10/22, met uitzondering van de e-mail van de betrokkenen die toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van informatie over toekomstige edities van de wedstrijd. In dit geval zal de e-mail opgeslagen worden en zal kunnen worden gebruikt door STATBEL, voor een periode van vijf jaar vanaf 20/10/21, behalve bij intrekking van de toestemming
Rechten: Toegang, rechtzetting, vernietiging, beperking, verzet, intrekking van de toestemming. Om je rechten uit te oefenen, kan je de afgevaardigde voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer DPO) van FOD Economie dpo@economie.fgov.be contacteren. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit) op het volgende adres: Persstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.
Ik aanvaard het *
Ik geef mijn toestemming aan de verwerkingsverantwoordelijke om mijn e-mailadres te gebruiken om me te informeren over toekomstige edities van de Europese Statistiekolympiade

* Verplichte velden